A escola colabora con múltiples empresas de diversos ámbitos para poder ofrecer un servizo distintivo aos seus usuarios.

 

Estas colaboracións exténdense desde a programación de visitas á empresa, ata a realización de prácticas profesionais das diferentes formacións; pasando pola realización de xornadas, certames e eventos de interese no noso sector.

 

 



      Para manter activa nosa carta de servizos, a Escola conta coa axuda dun sistema de financiamento composto por tres partes.

      A Escola en sí mesma, grazas ao seu alumnado; a USC como organismo público coordinador; e as Empresas, como entes privados colaboradores coa Fundación Campus Universitario de Lugo, á que pertence nosa Escola.

 

      Grazas a eles, podemos facer encaixar todas as pezas, para que día a día, sigamos oferecendo os mellores servizos.

 



 Moitas das empresas colaboradoras ofertan prácticas profesionais ao alumnado da escola; incluíndo en moitos casos, unha beca de axuda ao estudo.

 

 







COLABORADORES