Directora:

   Dña. Mercedes Montes Rodríguez

Secretaria:         

Dña. Ana Victoria Santín Sánchez       

     Delegado Universidad:

    Dña. Silvia Moscoso Ruibal

Asuntos económicos:            

Dña. Rosa Díaz Alonso           

     Secretaría:

    Dña. Josefina Bergantiños Corral
   

Conserxería:         

Dña. Sabela Thais Sanjurjo Varela       

COMISIÓN DOCENCIA / TÍTULO

 

Son funcións da Comisión Docencia/Título:


- Coordinar a actividade docente.
- Análise e avaliación do Título.
- Análise da aprendizaxe dos alumnos.
- Emitir informes sobre as propostas de modificación do Plan de Estudos.
- Elaborar a Memoria do Título.
- Aprobar a proposta PDA, POD
- Aprobar a programación das materias do Título.
- Analizar a información proporcionada polo Coordinador do Título e o Responsable de Calidade para levar a cabo o seguimento e a valoración da eficacia e a adecuación do Título.
- Realizar un informe dos resultados do Título e das propostas de mellora, e cando sexa necesario, facer proposta de modificación ou suspensión do Título.
- Supervisar que a programación impartida se corresponde co definido no Plan de Estudos vixente e comprobar que non existiron baleiros e duplicidades.

                                    Membros:

 

Dña. Mercedes Montes Rodríguez - Directora

Dña. Ana Victoria Santín Sánchez – Secretaria Académica

Dña. Mercedes Cobo Carrasco

Dña. Rosa Díaz Alonso

D. Antonio García Rojo

Dña. María Gómez Barreiro

Dña. Teresa Hermo López

D. Carlos Montes Piñeiro

Dña. Lourdes Pardo Rodríguez 

Dña. Marta Peraleda Viñas

D. Vicente Silva Meilán

COMISIÓN RECONOCIMIENTO

 

    A Comisión de validacións resolverá a adaptación ou validación de estudos realizados neste ou noutros Centros, segundo a normativa académica aplicable.

 

Membros:

  

Dña. Mercedes Montes Rodríguez

Dña. Ana Victoria Santín Sánchez

Dña. María Gómez Barreiro

Dña. Teresa Hermo López

D. Javier Rivas Costa

Dña. Mercedes Cobo Carrasco 

D. Diego Vilanova da Costa

 

 

 

 

 

COMISIÓN CALIDADE

 

Membros:

 

Dña. Mercedes Montes Rodríguez

Dña. Ana Victoria Santín Sánchez

Dña. Rosa Díaz Alonso

D. Carlos Montes Piñeiro

D. Francisco Javier Torres Labandeira 

Dña. Josefina Bergantiños Corral


COLABORADORES