Información do Título

 

Denominación do Título: Curso Ponte Presencial Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Adscrita á USC).


Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas.


Centro onde se imparte:

Escola Universitaria de Relacións Laborais (Lugo)

Complexo docente do campus de Lugo

27002 Lugo


Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia: 7 de agosto de 2009 (DOGA 16 de setembro de 2009).


Data da publicación no BOE: BOE de 5 de marzo de 2010


Data da última credencial: 10 de xuño de 2009


Responsable do título: Dña. Mercedes Montes Rodríguez

Coordinador do título: D. Carlos Montes Piñeiro

Delegado Universidade: D. Juan José Ares Fernández


Condicións da docencia:

  • Periodicidad da oferta: Anual
  • Tipo de ensino: Presencial
  • Linguas de uso: Castelán e galego

Profesorado do curso ponte presencial Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos:

  • - Dña. Rosa Díaz Alonso
  • - D. Antonio García Rojo
  • - Dña. María Gómez Barreiro
  • - D. Faustino Martínez Fernández
  • - Dña. Carmen Redondo López
  • - D. Vicente Silva Meilán
  • - D. José Luís Valcárcel Yáñez

 

COLABORADORES