Datos sobre noso título de Grao:

 

Denominación:

                                Grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos(Adscrita á USC)

 

Rama de coñecemento:

                               Ciencias Sociais e Xurídicas.

 

Centro onde se imparte:


· Escola Universitaria de Relacións Laborais (Lugo)
· Complexo docente do campus de Lugo
· 27002 Lugo

 

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia:

                                   7 de agosto de 2009 (DOGA 16 de setembro de 2009).


Data da publicación no BOE: 

                                    BOE do 5 de marzo de 2010


Data da última credencial: 10 de xuño de 2009


Responsable do título: Dña. Mercedes Montes Rodríguez

Coordinador do título: D. Carlos Montes Piñeiro

Delegado Universidade: Dña. Silvia Moscoso Ruibal


Condicións da docencia:
· Periodicidade da oferta: Anual
· Tipo de ensino: Presencial
· Linguas de uso: Castelán e galego

 

Profesorado de la titulación:

 

CURSO PRIMERO PRIMER CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

CARMEN REDONDO LÓPEZ

carmen.redondo@usc.es

Socioloxía do Traballo

109

CARLOS MONTES PIÑEIRO

carlos.montes@usc.es

Psicoloxía do Traballo

201

MERCEDES COBO CARRASCO

mercedes.cobo@usc.es

Historia Social e das Relacións Laborais

202

DIEGO VILANOVA DA COSTA

diego@vilanovaabogados.com

Introducción ao Dereito

114

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Empresa y Organizacións

205

 

CURSO SEGUNDO PRIMER CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Economía

205

JAVIER RIVAS COSTA

javier.rivas@usc.es

Técnicas de Investigación Social

108

MERCEDES MONTES RODRÍGUEZ

mercedes.montes@usc.es

Dereito do Traballo II

DIRECCIÓN

ANA VICTORIA SANTÍN SANCHEZ

anavictoria.santin@usc.es

Dereito Administrativo II

Secretaria Académica

CARMEN REDONDO LÓPEZ

carmen.redondo@usc.es

Dirección e Xestión de RRHH

109

 

CURSO TERCERO PRIMER CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

ANTONIO GARCÍA ROJO

grojo.lbarrio@telefonica.net

Dereito da Seguridade Social I

106

MERCEDES COBO CARRASCO

mercedes.cobo@usc.es

Deseño de Procesos de Traballo

202

CARMEN REDONDO LÓPEZ

carmen.redondo@usc.es

Selección, Evaluación e Desenrolo do Persoal

109

LOURDES PARDO RODRÍGUEZ

lourdes.pardo@usc.es

Dereito Tributario

PLANTA BAIXA

ANA V. SANTÍN SÁNCHEZ

anavictoria.santin@usc.es

Dereito Concursal e Cambiario

SECRETARÍA ACADÉMICA

ROSA DÍAZ ALONSO

rosa.diaz@usc.es

Contabilidade Financieira

PLANTA BAIXA

MARTA PERALEDA VIÑAS

mperaleda@avogacia.org

Dereito de Contratos e Responsabilidade Civil

204

TERESA HERMO LÓPEZ

teresa.hermo@usc.es

Psicoloxía dos Grupos e Equipos de Traballo

111

 

 

CURSO CUARTO PRIMER CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

ANTONIO GARCIA ROJO

grojo.lbarrio@telefonica.net

Prácticas de Dereito de Traballo e Seguridade Social

106

JAVIER TORRES LABANDEIRA

javier.torres@usc.es

Economía Laboral

212

MERCEDES MONTES RODRÍGUEZ

mercedes.montes@usc.es

Prevención de Riscos Laborais I

DIRECCIÓN

ROSA DÍAZ ALONSO

rosa.diaz@usc.es

Planificación e Valoración de Plantillas

PLANTA BAIXA

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Dirección de Operacións, Programación e Control do Traballo

205

JOSÉ FERREIRO FERNÁNDEZ

jose.ferreiro@usc.es

Réximen Xurídico do Empleo Público

102

CARLOS MONTES PIÑEIRO

carlos.montes@usc.es

Evaluación de Riscos Psicosociais e Saúde Ocupacional

201

 

 

PRIMER CURSO SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

CARMEN REDONDO LÓPEZ

carmen.redondo@usc.es

Socioloxía del Traballo

109

CARLOS MONTES PIÑEIRO

carlos.montes@usc.es

Psicoloxía del Traballo

201

MERCEDES MONTES RODRÍGUEZ

mercedes.montes@usc.es

Dereito Administrativo I

Dirección

VICENTE SILVA MEILÁN

Vicente.silva@usc.es

Dereito Societario

101

ANA V. SANTÍN SÁNCHEZ

Anavictoria.santin@usc.es

Dereito de Traballo I

Secretaría Académica

 

 

CURSO SEGUNDO SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Economía

205

JAVIER RIVAS COSTA

javier.rivas@usc.es

Técnicas de Investigación Social

108

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Comportamento Organizacional

205

JAVIER FERNÁNDEZ ALONSO

javier.fernandez.alonso@usc.es

Informática Aplicada

 

ANA VICTORIA SANTIN SANCHEZ

 anavictoria.santin@usc.es

Dereito Sindical

Secretaría Académica

TERESA HERMO LÓPEZ

teresa.hermo@usc.es

Organización do Traballo

 

 

 

CURSO TERCERO SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

ANTONIO GARCÍA ROJO

grojo.lbarrio@telefonica.net

Dereito da Seguridade Social II

106

LOURDES PARDO RODRÍGUEZ

lourdes.pardo@usc.es

Facenda Pública: Réximen Fiscal da Empresa

PLANTA BAIXA

DIEGO VILANOVA DACOSTA

 

Dereito Procesal Laboral

 

JAVIER RIVAS COSTA

javier.rivas@usc.es

Técnicas de Investigación Social

108

MERCEDES COBO CARRASCO

mercedes.cobo@usc.es

Hª das RRLL na Europa do S. XX

202

DIEGO VILANOVA DA COSTA

 diego@volanovaabogados.com

Institucións e Política Social da U.E.

 

FRANCISCO NÚÑEZ AGUADO/LOURDES PARDO

 

Facenda Autonómica e Local

 

 

 

 

CURSO CUARTO SEGUNDO CUATRIMESTRE

NOME

e-mail

MATERIA

DESPACHO

ANTONIO GARCIA ROJO

grojo.lbarrio@telefonica.net

Prácticas de Dereito de Traballo e Seguridade Social

105

JAVIER TORRES LABANDEIRA

javier.torres@usc.es

Economía Laboral

212

MERCEDES MONTES RODRÍGUEZ

mercedes.montes@usc.es

Prevención de Riscos Laborais II

DIRECCIÓN

ROSA DÍAZ ALONSO

rosa.diaz@usc.es

Contabilidade: Interpretación e Análise Inf. Contable

PLANTA BAIXA

FRANCISCO NÚÑEZ AGUADO

 

Economía do Terceiro Sector

 

MARÍA GÓMEZ BARREIRO

maria.gomez@usc.es

Política Persoal na Empresa Internacionalizada

205

COLABORADORES