Información sobre o Máster:


FECHAS DE REALIZACIÓN: De Xaneiro a Decembro de 2016.

HORARIO: De 16:00 a 21:00 horas (Viernes).

LUGAR: E. U. de Relaciónes Laborais de Lugo.


Semipresencial (sesions presenciais venres tarde)

 

Máster profesionalizante (no Bolonia)

 

Vocación marcadamente práctica

 

Prácticas en empresas

 

Énfase no desenrolo de habilidades directivas

 


Dirixido a titulados universitarios e alumnos matriculados no

derradeiro curso.

 

O Máster Paulo Fabio, de 700 horas de duración, foi diseñado para facultar no desempeño da Dirección de Recursos Humanos dunha organización, ou de postos de responsabilidade específica dentro da área, así como para integrarse en consultoras.

 

O programa posúe unha gran vocación práctica: unha parte significativa do tempo adícase a resolver situacións reais e a talleres prácticos. O Máster facilita a realización de prácticas en empresas.

 

Descarga
Tríptico en PDF do Máster
Tríptico_MÁSTER PAULO FABIO 2015-16.pdf
Documento Adobe Acrobat 759.7 KB

COLABORADORES