Despachos, Salas e Aulas

Despachos:

Dna. Ana Victoria Santín Sánchez - Secretaría Académica

D. Antonio García Rojo - 106

Dna. Carmen Redondo López - 109

D. Diego Vilanova Da Costa - 114

D. Francisco Javier Torres Labandeira - 212

D. Javier Fernández Alonso - 213

D. Javier Rivas Costa - 108

Dna. Lourdes Pardo Rodríguez - Planta Baixa

D. Luis Lamas Novo - 113

Dna. Marta Peraleda Viñas - 204

Dna. Mercedes Cobo Carrasco - 202

Dna. Mercedes Montes Rodríguez - Dirección

Dna. María Gómez Barreiro - 205

Dna. Rosa Díaz Alonso - Planta Baixa

Dna. Teresa Hermo López - 111

D. Vicente Silva Meilán - 101

 

 

Sala de Lectura:

 

Ubicación: E.U. Relaciones Laborales Lugo

Capacidade: 17

 

 

 

 

Biblioteca:

 

Existe unha Biblioteca Intercentros con unha capacidade de 1615 postos. A súa ubicación está no Campus de Lugo, a 60 metros da Escola, e presta servizo a todos os alumnos da Universidade de Santiago de Compostela; independientemente do Centro ao que pertezcan.


Todas as aulas contan con rede Wifi universitaria, que inclúe base de datos

Aula 1:

 

Conexión Rede: Sí

Ordenador: No

Retroproxector de transparencia: Sí

Cañón de vídeo: Sí

Capacidade: 70

Aula 2:

 

Conexión Rede: Sí

Ordenador: No

Retroproxector de transparencia: Sí

Cañón de Vídeo: Sí

Capacidade: 97

Aula 3:

 

Conexión Rede: Sí

Ordenador: No

Retroproxector de Transparencia:Sí

Cañón de Vídeo: Sí

Capacidade: 140


 

Aula 7:

 

Conexión Rede: Sí

Ordenador: No

Retroproxector de transparencia: Sí

Cañón de Vídeo: Sí

Capacidade: 60

 

Aula 9:

 

Conexión Rede: Sí

Ordenador: No

Retroproxector de transparencia: Sí

Cañón de Vídeo: Sí

Capacidade: 60

 

Aula de Informática:

 

Conexión Rede: Sí

Ordenador:Sí

Capacidade: 53

Cañón de Vídeo: 1

 

 


COLABORADORES